Disclaimer

LED Design Holland (Kamer van Koophandel: 61772623), hierna te noemen LED Design Holland, verleent u hierbij toegang tot leddesignholland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

LED Design Holland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op leddesignholland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van LED Design Holland.

Beperkte aansprakelijkheid

LED Design Holland spant zich in om de inhoud van leddesignholland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op leddesignholland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LED Design Holland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op leddesignholland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op leddesignholland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LED Design Holland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LED Design Holland.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LED Design Holland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laat u informeren/adviseren

Elke situatie vraagt om een juiste specifieke oplossing en daar helpen wij u graag bij.

De voorbeelden en oplossingen op onze website zijn maar een greep uit onze oplossingen, samen met u bedenken we de beste voor uw situatie.

Bij LED Design Holland zijn de mogelijkheden eindeloos.