Besparen met LED

LED (Light Emitting Diode) verlichting is veel energiezuiniger dan traditionele verlichtingstechnologieën, zoals gloeilampen, TL- en halogeenlampen. Besparen op de energie- en onderhoudsnota is dan ook zeker mogelijk als u kiest voor professionele LED armaturen. Enkele voordelen van bij de aanschaf van zakelijke, A-kwaliteit LED verlichting:

 1. Energie-efficiëntie: LED-lampen zetten een groot deel van de energie die ze verbruiken om in licht, terwijl bijvoorbeeld gloeilampen veel energie omzetten in warmte. Hierdoor zijn LED-lampen veel efficiënter en verbruiken ze minder elektriciteit voor dezelfde hoeveelheid licht.
 2. Lange levensduur: LED-lampen hebben over het algemeen een veel langere levensduur dan traditionele lampen. Dit betekent dat u minder vaak lampen hoeft te vervangen, wat op de lange termijn zeker kostenbesparend is.
 3. Minder warmteproductie: LED-lampen produceren veel minder warmte dan gloeilampen en halogeenlampen. Dit kan helpen om de koellast in uw bedrijf te verminderen, vooral tijdens warme seizoenen, wat indirect kan bijdragen aan lagere energiekosten voor airconditioning.
 4. Mogelijkheid tot dimmen: Veel LED-lampen kunnen gemakkelijk worden gedimd, wat betekent dat je de lichtintensiteit kunt aanpassen aan je behoeften. Door het lichtniveau te verlagen, verbruik je minder energie. Ook het gebruik van sensoren en lichtmanagementsystemen zorgen voor optimale LED besparing!
 5. Directe aan/uit-schakeling: LED-lampen schakelen direct aan en uit zonder opwarmtijd. Dit in tegenstelling tot sommige andere verlichtingstechnologieën die tijd nodig hebben om op volle helderheid te komen. Dit betekent dat je het licht kunt uitschakelen wanneer je het niet nodig hebt, zonder onnodig energieverbruik.

LED verlichting, let op de norm

In Europa moeten LED-verlichtingsproducten voldoen aan verschillende eisen en normen om ervoor te zorgen dat ze veilig en efficiënt zijn. Vooral voor zakelijke gebruikers is dit belangrijk, neem bijvoorbeeld de verplichting om te voldoen aan energielabel C. LED Design Holland werkt daarom alleen met A- kwaliteit armaturen die voldoen aan de gestelde eisen.

 • CE-markering: Alle elektrische en elektronische producten, inclusief LED-verlichting, die op de markt worden gebracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER), moeten voorzien zijn van een CE-markering. Dit geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU.
 • EN-normen: De EN-normen (Europese normen) specificeren technische vereisten en testmethoden voor verschillende aspecten van LED-verlichtingsproducten. Enkele relevante EN-normen voor LED-verlichting zijn:
  • EN 62471: Deze norm legt grenzen en metingen vast voor de blootstelling aan optische straling, inclusief LED-verlichting, om ervoor te zorgen dat het veilig is voor menselijke ogen en huid.
  • EN 60598: Deze norm behandelt de algemene veiligheidseisen en testmethoden voor verlichtingsarmaturen, inclusief LED-armaturen.
  • EN 61000-3-x: Deze reeks normen behandelt elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de beoordeling van storingen en immuniteit van elektrische en elektronische apparatuur, inclusief LED-verlichting.
  • EN 62493: Deze norm richt zich op de meting en beoordeling van de blootstelling van verlichtingssystemen, waaronder LED-systemen, aan elektromagnetische velden.
 • Energie-efficiëntie-eisen: LED-verlichting moet voldoen aan energie-efficiëntie-eisen zoals vastgelegd in de ErP (Energy-related Products) richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel het energieverbruik van producten te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.
 • RoHS-richtlijn: De RoHS-richtlijn beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, waaronder LED-verlichting, om milieuschade en gezondheidsrisico’s te minimaliseren.