EIA voor LED verlichting

Let op; de Energie-Investeringsaftrek op het besparingssysteem voor LED verlichting is komen te vervallen. Er is dus geen subsidie meer voor LED-verlichtingssystemen in 2023. Wellicht biedt 2024 wel mogelijkheden. Wij houden het voor u in de gaten. De onderstaande tekst is verouderd en niet meer geldig:

Investeringen in duurzame energie en energiebesparende middelen, zoals LED verlichting,  worden soms door de overheid gesubsidieerd. Via de energie investeringsaftrek (ook wel EIA) kunt u misschien in aanmerking komen van deze fiscale regeling. Het aanvragen van subsidie geschiedt digitaal en dient te voldoen aan enkele voorwaarden & eisen. Vanzelfsprekend kunnen wij dit voor u verzorgen.

EIA voordelen

De EIA staat toe om 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals LED armaturen, af te trekken van de fiscale winst. Dit komt bovenop de reguliere afschrijving. Hierdoor hoeft u minder te betalen aan vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Bijkomend voordeel; u energiekosten zullen ook nog eens verminderen. U dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar.

Het aanvragen van EIA

Het aanvragen van subsidie voor LED verlichting gebeurt digitaal via de website van RVO. Het is van belang dat dit wel op tijd gebeurt.
Op het gebied van verlichten kunt u de volgende zaken aanvragen

  • Besparingssysteem voor verlichting (Code: 210502)
  • LED-verlichtingssysteem (Code: 210506)
  • LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting (Code:210508)

 

Besparingssysteem voor LED verlichting

Code: 210502
Deze besparing is bestemd voor bestaande bedrijfsgebouwen. Het doel is het verminderen van het energiegebruik van verlichting. Dit kan onder andere door middel van sensoren of detectoren. Ook een regelinstallatie of lichtmanagementsysteem kan bijdragen.
Dit dient te bestaan uit:

a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA 2021 bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.

b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA 2021 bedraagt € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

 

Let op: Armaturen ( ≥L₉₀) met een geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor kunnen gemeld worden onder code 210506.

LED verlichtingssysteem

Code: 210506
Deze besparing is bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen en bestaat uit LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron. Deze lichtbron dient wel te voldoen aan een levensduurcriteria L₉₀B₅₀ of hoger.

De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C. Ook dienen ze gemeten te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen.

Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA 2021 in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur( ≥L₉₀). Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Let op: Armaturen ( ≥L₉₀) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden. Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensoren in een armatuur <L₉₀ kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensoren moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden. Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

LED voor podium- of theaterbelichting

Code:210508
Deze besparing is geschikt voor podium- of theaterbelichting en bestaat uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Let op: Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking voor subsidie. LED-schermen of LED-displays niet.