Wat is UGR?

UGR is een afkorting en staat voor Unified Glare Rating. De UGR waarde zegt iets over de mate van lichthinder of verblinding door alle armaturen op de werkvloer. Hinder bij onjuiste verlichting kan al snel ontstaan. Zo kan een werkplek te licht of te donker zijn. Ook kunnen er vreemde contrasten ontstaan of spiegelingen. Oude lichtbronnen, zoals TL buizen kunnen gaan flikkeren of geven een onjuiste kleurweergave.

Gevolgen van lichthinder

Verblinding of hinder kan vervelende gevolgen hebben op zowel korte als lange termijn:

  • Vermoeide of geïrriteerde ogen
  • Hoofdpijn
  • Lichamelijke klachten ten gevolge van een onjuiste houding door spiegeling of te weinig licht
  • Verminderde productiviteit of alertheid, onnauwkeurigheid

Om werknemers te beschermen heeft de Arbowet opgenomen dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor goede verlichting (artikel 6.3). Ook zijn er aanvullende eisen binnen de NEN norm opgenomen om het visuele comfort te waarborgen. (NEN-EN 12464-1). In deze norm wordt de UGR methode toegepast.

UGR waarden

Om de UGR waarde te bepalen zijn er vele zaken om rekening mee te houden. Naast de indeling, vorm en grootte van de ruimte speelt de toetreding van daglicht ook een rol. Verder dient men rekening te houden met de volgende factoren:

  • De kijkrichting of positie van de werknemer (meetpunt)
  • De indeling, vorm en grootte van de ruimte
  • De helderheid/ reflectiewaarden van grote vlakken in de ruimte (denk aan wand, plafond)
  • Type en verdeling van armaturen

In principe kan UGR iedere waarde aannemen. In principe geldt: hoe lager de waarde, hoe minder de verblinding. Een UGR lager dan 10 betekent geen verblinding, zichtbaar voor het menselijk oog. Voor de beoordeling van een verlichtingsinstallatie houden we een gemiddelde UGR waarde aan tussen 15 tot 30. In de praktijk komen deze waarden overeen met de volgende toepassingsgebieden:

UGR 28 – gangen
UGR 25 - archief, trap, lift
UGR 22 – balieruimten of entreeruimten
UGR 19 - reguliere kantoorwerkzaamheden
UGR 16 – ruimte voor technisch tekenen, CAD-stations

De UGR waarde is in principe bedoeld voor de gehele verlichting en niet per afzonderlijk armatuur. Toch bieden sommige fabrikanten een UGR waarde per armatuur aan op basis van een referentieruimte met een gemiddelde reflectiewaarde van het plafond (0,70), de wanden (0,50) en de vloer (0,20). Op deze manier krijgt men snel een goed inzicht of bepaalde combinaties van armaturen de juiste waarden geven voor de te verlichten ruimte.

Lichtplan op basis van meting, inzicht en ervaring

Het UGR-systeem biedt een objectieve methode om de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie te bepalen. Als het gaat om de beleving van licht in de ruimte komen meer factoren aan bod, denk hierbij aan lichtkleur, lichtrichtingen (keuze van producten/ armaturen) of contrastverhoudingen. Een professioneel lichtplan voor binnen verlichting wordt enkel bereikt op basis van metingen, inzicht en ervaringen van de lichtspecialist.
Benieuwd naar het optimale lichtplan voor uw bedrijf? Neem dan contact op.