Werkplekverlichting & Arbo

De juiste verlichting op de werkvloer (van kantoor tot winkel, van fabriek tot supermarkt) is uitermate belangrijk. Goede verlichting voorkomt ongelukken en zorgt ervoor dat werknemers zich prettig voelen. Het juiste licht verhoogt zelfs de productiviteit. Regels omtrent verlichting zijn opgenomen in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving, ook wel Arbo wetgeving of Arbowet genoemd.

Wat staat er in de Arbowet?

De Arbowet geeft aan dat iedere werkgever, ongeacht de branche of organisatie, verplicht is om te zorgen voor correcte verlichting op de werkvloer. Onder correcte verlichting verstaat men, naast de weergave van het licht, ook het veilig installeren van de verlichtingsinstallatie. Men dient hierbij rekening te houden met de aard van de werkzaamheden. Een kantoorwerkplek vraagt immers om andere verlichting dan een hoge fabriekshal.

In de wet (Afdeling 2. verlichting; artikel 6.3. daglicht en kunstlicht) wordt het volgende aangegeven:

  1. Werkplekken en verbindingswegen zijn zodanig verlicht dat het licht dat aanwezig is, geen risico oplevert voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers.
  2. Op de werkplekken komt, voor zover dat mogelijk is, voldoende daglicht binnen en is kunstverlichting, zoals LED, aanwezig.
  3. De armaturen en installatie voor verlichting is zo aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen.
  4. De voor kunstlicht gebruikte lichtkleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering niet wijzigen of beïnvloeden.

De Arbowet maakt verschil tussen werkplek verlichting en noodverlichting. (Europese Norm: NEN 1246-1, NEN 1838 en NEN 50172). Voor de exacte regelgeving verwijzen wij u naar de website het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbo en LED verlichting

ARBO en NEN

Ook is er een Europese Norm voor werkplek verlichting (NEN-EN 12464-1). Deze heeft betrekking op binnenverlichting voor werkplekken. De NEN is geen wet, zoals Arbo dat is. Het is meer een beschrijving hoe u kunt voldoen aan de Arbowet om uw werknemers veilig en prettig te kunnen laten werken.

Binnen de Europese norm voor werkplekverlichting geeft men aan welke minimale verlichtingssterkte geldt voor een bepaalde werkruimte. De hoeveelheid licht dat op een oppervlakte (grond of werkplek) terecht komt, drukken we uit in Lux. Om diverse lampen (denk hierbij aan halogeen, LED of spaarlampen) met elkaar te vergelijken- en te bekijken hoeveel licht een lamp daadwerkelijk uitstraalt, maken we gebruik van lumen. Lumen is de eenheid voor lichtstroom. 1 Lux staat gelijk aan 1 lumen/m2. We kunnen geen gebruik maken van wattage. Wattage zegt namelijk niets over de lichtopbrengst, enkel over het energieverbruik.

Waar rekening mee te houden?

Er bestaat geen kant en klaar plan voor goede werkplekverlichting. Om te voldoen aan de Arbo eisen dient u rekening te houden met vele zaken. Het soort werkzaamheden, de indeling van de ruimte, de hoogte van het plafond spelen hierbij allemaal een rol. Tevens dient u rekening te houden met:

  • Een gelijkmatige verdeling van verlichting of lichtspreiding
  • De kleurweergave (CRI of Ra)
  • Eventuele verblindingswaarde (UGR)
  • De kleurtemperatuur (Kelvin)

Aangezien het bepalen van de juiste werkplekverlichting een omvangrijke taak betreft, schakelen veel bedrijven een specialist in. Bijvoorbeeld bij het maken van een overstap naar LED verlichting.  Door middel van Dialux software wordt er een lichtplan op maat gemaakt. Via een 3D visualisatie ziet u precies waar, hoeveel en welke armaturen er nodig zijn om uw werkplek optimaal en veilig te belichten.

Voldoet de werkplek niet aan de ARBO regels?

Tijdens een arbeidsinspectie kan de werkplekverlichting onder de loep genomen worden. Voldoet u niet aan de regels, of is er sprake van een ernstige overtreding? Dan kan de inspecteur een boeterapport opstellen. U krijgt vervolgens de kans om de werkplekverlichting te verbeteren.

Blijkt na een tweede inspectie dat er geen verbetering is, dan wordt de huidige boete verhoogd met 50%. Is er na een derde controle geen verbetering, dan zal een proces verbaal opgemaakt worden.

Bent u benieuwd of de werkplekverlichting voor uw bedrijf in orde is? Vraag dan vrijblijvend om advies.

verlichting werkplek

LED Design Holland Norick

Vrijblijvend advies nodig?

Wij helpen u graag, neem vrijblijvend contact op via onderstaande mogelijkheden!

076 - 888 3300 info@leddesignholland.nl Offerte aanvragen