Energieakkoord verplicht bedrijven tot energiebesparing

Bedrijven opgelet! Er zijn extra energie inspecteurs aangesteld door de overheid om de gemaakte afspraken in het energieakkoord te handhaven. Voorkom dat u wordt gesanctioneerd en tref maatregelen!

Energieakkoord en energiebesparing

De aarde warmt op. Sneller dan ooit. Om die reden hebben verschillende partijen (overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties) met elkaar de afspraak gemaakt om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Deze afspraken zijn in 2013 vastgelegd in het energieakkoord. Eén van de belangrijke doelstellingen in het akkoord is om met elkaar een extra bijdrage te leveren op het gebied van energiebesparing. De betrokken partijen spraken in dat kader onder andere af om zich in te zetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Ieder bedrijf dat meer dan 50.000 kWh elektra verbruikt is genoodzaakt om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze energiebesparende maatregelen dienen een maximale terugverdientijd van maximaal vijf jaar te hebben. Minder mag uiteraard ook. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u meer informatie. Via deze link kunt u kijken welke erkende maatregelen voor energiebesparing er worden aangereikt per sector. Onder de erkende energiebesparende maatregelen valt in ieder geval voor iedere sector het vervangen van traditionele binnen- en buitenverlichting door LED verlichting. Het loont dus, nu meer dan ooit, om over te stappen.

Handhaving energiebesparing

Inmiddels is het 2016 en de doelstellingen die in het energieakkoord gesteld zijn voor 2020 zijn nog lang niet gehaald. Dit komt omdat niet alle bedrijven zicht bewust zijn van alle hernieuwde maatregelen. Daarnaast is er in het verleden vanuit de overheid niet voldoende gehandhaafd op eerdere milieuwetten. Dit maakt dat bedrijven het energieakkoord niet altijd even serieus namen. Om er toch voor te zorgen dat de doelstelling uit het energieakkoord voor 2020 behaald worden, heeft staatssecretaris Dijksma besloten om extra energie inspecteurs te benoemen. Deze inspecteurs komen, al dan niet onaangekondigd, bij bedrijven langs ter controle. Energie inspecteurs zijn bevoegd om bedrijven die zich niet aan de afspraken houden een dwangsom op te leggen.

Kostenbesparende maatregel

Naast dat de overstap op LED verlichting u energie bespaart en ervoor zorgt dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet, levert het u ook een flinke besparing op in de kosten. Ter illustratie de gemiddelde besparing ligt rond de 50% voor een doorsnee bedrijfshal. Hoeveel de precieze besparing is rekent een van de erkende adviseurs van LED Design Holland u graag voor. U kunt ons op doordeweekse dagen van 09:00 tot 18:00 bereiken. We zijn gevestigd in Breda maar bedienen klanten door heel het land.